Om man missbrukar ordet förlåt så leder det till flera dåliga konsekvenser.

Om man missbrukar ordet förlåt kan det förlora innerbörden och budskapet. Därför skall man inte missbruka ordet förlåt eftersom det är ett stort ord med ett stort buskap. Man skall aldrig ta ifrån sig chansen att kunna bli förlåten. I ordet finns även en stor del av tillit och man skall aldrig missbruka eller ta tillit för givet.
  Det är även viktigt att endast använda sig utav ordet när man menar det och att använda det med känsla och respekt. Ordet kan annars uppfattas som en lögn.
  Man skall aldrig minska ner storheten i ett stort ord som är såpass viktigt som ordet förlåt. Förlåt skall aldrig få formas till ett meningslöst ord, med ett obefintligt buskap och med avsaknad av respekt. 
 
Ord är inte bara ord, stora ord är stora ord och med stora buskap. Ord kan betyda mer än en handling. Behandla därför dessa väl och med respekt.